מתחפשים לכוחות בפורים בגן הצברים  נירית גלבוע

עיצוב חולצת גן צברים ברוח         "שפת הכוחות"