גן פעמונית רעננה  ג'ינה אוסטרוסקי ועפרה גבע

שוויון ערך הכח

כח האומץ

1/4