בעקבות השתתפות בקורס "גננות מעצימות" יישמה הגננת אורנית גושן את התכנית "להיות אריו"ת" בגן חמניה, רעננה.